BETA

לונדון את קירשנבאום 13.04.17: דיקטטורקיה

בתורכיה, ביום ראשון, ייערך משאל עם על שינוי החוקה. כנראה שבעקבותיו תאבד המדינה את שארית מאפייניה הדמוקרטיים - התכנית המלאה