BETA

לונדון את קירשנבאום 12.04.17: שיעור בכימי

מעל מאה שנים של שימוש בנשק כימי בעולם: מה הן הסיבות המוזרות שהקהילה הבינ"ל אסור את השימוש בנשק? והיכן היה בו שימוש? - התכנית המלאה