BETA

לונדון את קירשנבאום 09.04.17: אזהרה לטראמפ

רוסיה ואיראן הכריזו כי להבא יגיבו להתקפות אמריקאיות. אצלנו, התכנס הקבינט הביטחוני לדון בהשלכותיה של התקרית - התכנית המלאה