BETA

לונדון את קירשנבאום 05.04.17: והעולם שותק

כיצד ישראל מתנהלת לנוכח המצב בסוריה, בפרט לאחר ההתקפה באידליב? תידון גם עמדתה של ארה"ב, המסתפקת בגינוי - התכנית המלאה