BETA

לונדון את קירשנבאום 04.04.17: פסגה בקיץ?

מנהיגי ערב מתייצבים בזה אחר זה בבית הלבן ורוקמים עם טראמפ המחשבה לכנס בוושינגטון בקיץ - ועידה שבה ידון הסכם בין ישראל לפלסטינים - התכנית המלאה