BETA

02.04.2017

21:31

נושאים חמים

לונדון את קירשנבאום 02.04.17: איפה לבנות?

נתניהו הסביר לשריו מה הן אמות המידה שלפיהן יהיה אפשר לבנות בהתנחלויות מבלי לעלות לטראמפ על העצבים, לא ברור אם נשיא ארה"ב הסכים להנחיות האלה ולא פורשו המונחים "קו הבנייה" ו"בתוך שטח ההתנחלויות" - התכנית המלאה