BETA

לונדון את קירשנבאום 29.03.17: שוברת מסך

שרת התרבות רוצה לבחון את המומחים הבוחרים בתסריטים שבהפקתם תומכות הקרנות הציבוריות. דרישתה מסעירה את עולם האמנות - התכנית המלאה