BETA

לונדון את קירשנבאום 27.03.17: המסביר לסרבן

מה השיקולים שלפיהם נקבע מהי סרבנות מטעמי מצפון, מהי סרבנות מטעמים פוליטיים ומי זוכה לפטור מפני שאינו מתאים לשירות? - התכנית המלאה