BETA

לונדון את קירשנבאום: כשהכלכלה יוצאת מאיזון

שערו הגבוה של השקל לעומת הדולר והיורו מכביד על היצואנים והם דורשים מהממשלה לפעול להטיית הכף - התכנית המלאה 06.03.17