BETA

לונדון את קירשנבאום: יחסי ארה"ב ורוסיה

טראמפ אמר שעל רוסיה לסגת מקרים הכבושה, באוו הזמן נמסר על ספינת ביון רוסית המסיירת לאורך חופי אמריקה - התכנית המלאה 15.02.17