BETA

לונדון את קירשנבאום: רוסיה, אל תתערבי

טרם הובהר אם הקרמלין אכן התערב בבחירות בארצות הברית, אבל בגרמניה ובצרפת כבר חוששים שהרוסים יעשו להם את אותו הדבר - התכנית המלאה 09.02.17