BETA

לונדון את קירשנבאום: העולם נגד חוק ההסדרה

הכנסת חוקקה את חוק ההסדרה - העולם מגנה ונתניהו הזהיר כי אנחנו עלולים לעמוד בפני בית הדין בהאג ותוקף אזהרתו לא פקע - התכנית המלאה 07.02.17