BETA

לונדון את קירשנבאום: המשבר עם מקסיקו

הציוץ של נתניהו הדהד עד למקסיקו סיטי וגרם למשבר בין ממשלת מקסיקו לממשלת ישראל - התכנית המלאה 31.01.17