BETA

לונדון את קירשנבאום: האם קרי במסע נקמה?

האם נאומו של קרי היה נקמה שהוגשה קרה מידי, ומה מתכנן הממשל האמריקאי הבא לעשות עם פיתרון שתי המדינות? - התכנית המלאה 29.12.16