BETA

האמריקאים עדיין לא ויתרו על תימן

זוועותיה משתוות ואף עולות על זוועת חאלב: המלחמה הנשכחת בתימן גורמת לרעב המוני - לונדון את קירשנבאום, התכנית המלאה 15.12.16