BETA

"יתד נאמן" נגד הדתיים הלאומיים

נכבדים בציבור החרדי מתגרים בציונים הדתיים: "פינוי עמונה הוא עונשם על כי נטשו את החרדים במאבקי שמירת השבת ונגד הגיוס לצבא" - לונדון את קירשנבאום, התכנית המלאה - 07.12.16