BETA

האם העורף מוכן למתקפת טילים ממושכת?

מבקר המדינה פרסם את בקורתו על מוכנות העורף לקראת מבצע "צוק איתן" - לונדון את קירשנבאום 06.12.16 - התכנית המלאה