BETA

משבר פוליטי עמוק באיטליה

ראש ממשלת איטליה התפטר מפני שמשאל עם דחה את יוזמתו לשינויים הכרחיים במבנה השלטון - לונדון את קירשנבאום 05.12.16 - התכנית המלאה