BETA

לונדון את קירשנבאום 06.11.16

שרת המשפטים פרסמה את רשימת המועמדים לכהונת שופטים בבית המשפט העליון, חוקרים הכריזו כי בידם תכשיר למניעת הריון המיועד לשימושם של גברים, וגם: סיפורי י.ל.פרץ תורגמו מחדש ועובדו לתיאטרון