BETA

לונדון את קירשנבאום 29.09.16

רכבת האווירית ממשיכה להנחית בנתב"ג את מנהיגי העולם לקראת הלוויתו של פרס, ספר גרמני חושף את הרגלי צריכת הסמים של המשטר הנאצי, וגם: נעמי חשמונאי, רוקרית דתיה בשיר לראש השנה