BETA

לונדון את קירשנבאום 23.08.16

הילרי קלינטון סופגת מהלומות קשות מהצד הרפובליקני, סיפורו של היזם קובי אלכסנדר, אחד הנאשמים בפרשת ה"הבקדייטינג", וגם: הנילוס הכחול, נמצא באתיופיה וכוונתה של אתיופיה להקים סכר ענקי שישלול מן המצרים חלק ממי הנהר