BETA

27.06.2016

21:00

נושאים חמים

לונדון את קירשנבאום: 27.06.16

לאחר שש שנים ישראל וטורקיה הגיעו להסכם בעל חשיבות אסטרטגית, למרות העלות לציבור הקמת השדה הסולארי באשלים תימשך, וגם: על אף ההנחה כי קיים איסור על קעקועים, רישומי הגוף היו פופולריים ביהדות