BETA

לונדון את קירשנבאום: 12.04.16

צבי יחזקאלי יתאר את מצבה של לוב חמש שנים לאחר פרוץ המהומות שהובילו להתערבותן הצבאית של מדינות המערב, מה משמעות הפסקת שידורי הפרסומות של "ביטוח ישיר"? וגם: גילוי ארכאולוגי בתל ערד