BETA

לונדון את קירשנבאום: 07.02.16

מתהדק המצור שמטיל צבא סוריה על חאלב והפליטים נוהרים צפונה. ארדואן טוען כי ארצו מאויימת, מה אומרת תורת ישראל על החזקה בגופות מבלי להביאם לקבורה? וגם: בדיקת טראסות עתיקות בא"י עשויה ללמד על התקופה שבה נבנו. האם העברים הקדמונים החלו במלאכה?