BETA

לונדון את קירשנבאום: 01.02.16

היועמ"ש אביחי מנדלבליט הנכנס מרכז בידיו עוצמה שאין דומה לה בדמוקרטיות אחרות, רביב דרוקר ידבר על הנעשה במפלגת העבודה הנוהגת לטרוף את מנהיגיה, וגם: איווה היא המדינה הראשונה בארה"ב הבוחרת במועמדי המפלגות לנשיאות