BETA

לונדון את קירשנבאום: 26.01.16

למרות שכלתה נדקרה הדסה פרומן דוגלת בהקמת מדינה פלסטינית, משרד הבריאות מייעץ לנשים הרות להימנע מנסיעה למדינות דרום אמריקה בהן מקנן היתוש המאכסן נגיף הזיקה, וגם: האם הדתיים לאומיים זכאים להקצאת קרקע?