BETA

לונדון את קירשנבאום: 25.01.16

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת המשטרה לשוב ולעצור את עזרא נאווי, "אובר" מנסה לחדור לישראל - האם היא מסכנת את פרנסתם של 22,000 נהגי המוניות? וגם: מהם מקורותיו המפתיעים של חג הטו בשבט?