BETA

לונדון את קירשנבאום: 24.01.16

האם צריכה הממשלה לתמוך ברשת המרכולים "מגה" כדי למנוע את פיטוריהם של 3500 עובדיה? פינוי בתי המריבה בחברון - תוקם ועדה להגברת התיאום בהתיישבות, וגם: ההתבטאות של טראמפ ששוברת את הרייטינג