BETA

לונדון את קירשנבאום: 05.01.16

התפתחויות מרעישות בפרשת הרצח ברחוב דיזינגוף, רוה"מ ביקש מהשרים זאב אלקין ויריב לוין להשגיח על התנהגותם התקינה של הרשויות המוניציפליות במגזר הערבי, וגם: חוקרי כימיה החליטו לצרף ארבעה יסודות לטבלה המחזורית