BETA

לונדון את קירשנבאום: 28.12.15

היועץ לממשלה הסכים כי רעייתו של רוה"מ תחקר במשטרה - מהם לבטיו וחשדותיו כלפיה? הרמטכ"ל יצמצם את טווח עיסוקיה של הרבנות הצבאית, וגם: מן המסמכים שהצטוותה הילרי קלינטון לחשוף מצטייר גם יחסה לישראל ולממשלתה