BETA

לונדון את קירשנבאום: 27.12.15

מה יש ליועץ של שרת המשפטים לענייני חקיקה להגיד על חוק שקד? ומה יש לרביב דרוקר להגיד על זה? וגם: שיחה עם ציפי חוטובלי על סירובה של ברזיל לקבל את דני דיין כשגריר בברזיליה הבירה