BETA

לונדון את קירשנבאום: 16.12.15

אישה שעבדה במחיצתו של סילבן שלום סיפרה למשטרה כי השר הטריד אותה במשך זמן רב - היא מסרבת להעיד, מהיכן נשאבת ההשראה לתעמולת ארגון "אם תרצו"? וגם: פרשת החייל האמריקני שהפך מקרבן לבוגד