BETA

לונדון את קירשנבאום: 13.12.15

בגל הסכינאות והדריסה נהרגו עשרות מחבלים בו במקום - האם בכל המקרים היה הכרח להורגם? לפי עיתונים ברומניה שלושה ישראלים מוכרים נחשדים בגניבת קרקעות מהמדינה, וגם: רוסיה החליטה לתמוך לא רק באסאד אלא גם בצבא סוריה החופשית