BETA

לונדון את קירשנבאום: 08.12.15

מה קרה בדיון הסוער על מתווה הגז שהתנהל בוועדת הכלכלה של הכנסת? נשוחח עם רן אדליסט ומיכאל בר זוהר על המוסד לאחר מינויו של יוסי כהן למפקדו, וגם: מאיר שמגר נשיא בית המשפט העליון לשעבר פרסם אוטוביוגרפיה מרתקת