BETA

לונדון את קירשנבאום: 02.12.15

מבקר המדינה מצא חריגות ניכרות בהוצאותיהם של כמה חברי כנסת ובהם נפתלי בנט, בוועדת הכלכלה נמשך הדיון על מתווה הגז, וגם: יהודים ממוצא מזרחי נוטים ללמוד ערבית בשיעור פחות בהרבה מיהודים אשכנזים