BETA

לונדון את קירשנבאום: 10.11.15

מה דינם של ילדים סכינאים ומה עשוי להיות עונשם? המשטרה עיכבה לחקירה ארבעה ממארגני ההפגנות נגד מתווה הגז, וגם: שלושה פועלי בנין נהרגו בתאונת עבודה - עשרות נהרגים מידי שנה