BETA

29.10.2015

23:52

נושאים חמים

לונדון את קירשבנאום: 29.10.15

שלושים יום לפטירתו של מוטי קירשנבאום - הזדמנות להיזכר ברגעים הגדולים ולדבר על שלושה נושאים שבהם גילה עניין מיוחד: נדידת הציפורים, כדורגל מנקודת ראות סוציולוגית ואפריקה השחורה