BETA

לונדון את קירשנבאום: 07.10.15

האם אבו-מאזן מרגיע בפומבי ומסית בחשאי? האם אפשר לחזות את התפתחותו של גל האלימות הנוכחי בעזרת בדיקת התפתחותה של האינתיפאדה השנייה? וגם: הסקילה באבנים הגיעה ליפו - נדבר עם יפואי ערבי שהשתתף בהפגנה האלימה