BETA

לונדון את קירשנבאום 06.08.14

המלצות מלמעלה: משרד החוץ ממליץ לשרים שלא לשתף פעולה עם האו"ם בחקירת מבצע "צוק איתן" • חוזרים לטלנסקי: בית המשפט המחוזי יפתח את הדיון מחדש בעקבות עדות חדשה של שולה זקן • מסרבת לפרס: כתבת דה-מארקר, שרון שפורר, סירבה לקבל את פרס אומ"ץ • הבית השלישי: בברזיל נבנה שחזור מלא לבית המקדש של ימי שלמה המלך