BETA

לונדון את קירשנבאום 30.07.14

שוב: ישראל הסכימה להפסקת אש, חמאס הפר אותה • מדוע התקשורת הזרה מתרכזת רק בהיבט ההומניטארי של הלחימה בעזה? • וגם: תהליך השיקום שיעברו הפצועים של צה"ל