BETA

לונדון את קירשנבאום 2.7.14

מהומות בשכונות המזרחיות בירושלים בעקבות מציאת גופתו של נער ערבי ביערות הבירה • עשרות אלפים קוראים לנקמה ברשתות החברתיות • רחל פרנקל אמרה קדיש על קבר בנה, אף שעל פי רב רק גברים מותרים לעשות כן • בית המשפט העליון בארה"ב הכיר בזכותם של מעסיקים להימנע מסבסוד אמצעי מניעה לעובדיהם בשל אמונתם הדתית