BETA

לונדון את קירשנבאום 18.05.14

לראשונה מאז שליטת בריטניה: הובסה מפלגת הקונגרס ששלטה בפוליטיקה של הודו • וועדת שישינסקי השנייה גיבשה את המלצותיה בדבר גובה המס שיוטל על חברות המנצלות את משאבי הטבע של המדינה • מאות אלפי אנשים משתתפים בהילולת ל"ג בעומר במירון. כיצד נולד המנהג הזה ומה משמעותו לגבי הסיעות השונות בעולם הדתי? •

(46:38 דקות)