BETA

לונדון את קירשנבאום 15.5.14

הסדר הטיעון בעניין שולה זקן יחסוך לה שנים רבות בכלא • ארגון ישראלי התומך בשיבת הפליטים, פיתח מפה אינטראקטיבית שבאמצעותה יכול המשתמש לאתר את מקומם של מאות הכפרים הפלשתינים שנהרסו וללמוד עליהם במסגרת אירועי יום הנכבה • הצבא נזעק למלחמה נגד החיילים שמצהירים ברשתות החברתיות כי יסרבו לפנות יהודים מבתיהם • כיצד תשפיע הצעתו של ח"כ דב חנין להעלות את שכר המינימום על שוק האבטלה?