BETA

לונדון את קירשנבאום 7.5.14

היועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור את תיק הבדיקה נגד סילבן שלום. האם הוסר המכשול שהונח לפני השר בהתמודדות על הנשיאות? • מצב האומה: חמישים ושישה אחוזים מתנגדים לפגיעה בכוחות צה"ל, ושאר התושבים נמנעים • מפלגת בל"ד הגישה הצעת חוק לביטול מעמדם המיוחד של המוסדות הלאומיים שלדבריה מפלים אזרחים לא יהודים • על הסרט הפותח את פסטיבל סרטי התעודה "דוק אביב"

(50:47 דקות)