BETA

לונדון את קירשנבאום 27.04.14

על רקע דבריו של אבו מאזן שאמר כי השואה היא הפשע הנתעב ביותר בעידן המודרני, ראש הממשלה נתניהו תקף את הסכם הפיוס של הרשות עם חמאס - תנועה המכחישה את השואה • הפרקליטות מבקשת מבית המשפט העליון לאפשר לה להגיש ראיות נוספות מעדותה החדשה של שולה זקן בפרשות "ראשונטורס" וטלנסקי • וגם: העיתון "מקור ראשון" עלול להיסגר אם עד יום חמישי הממונה על הגבלים העסקיים לא יאשר את רכישתו על ידי שלדון אדלסון