BETA

לונדון את קירשנבאום 22.04.14

צוותיי המשא ומתן הישראלים והפלסטינים מנסים להציל את העסקה שתאפשר להאריכו. המועד שנקבע לסיום השיחות יחול בעוד שבוע • אם יממשו הפלסטינים את איומם ויפרקו את הרשות, תוחזר האחריות לניהול החיים בשטחים הכבושים לידי ישראל • בש"ס הוכתר מנהיג רוחני חדש, הרב שלום כהן, אבל לא כולם שלמים עם הבחירה • וגם: סכסוך של שטחי מרעה של בקר בין חוואי מנוואדה לבין הרשויות בארצות הפך לסוגיה עקרונית בדבר הזכות של הממשל הפדרלי על אדמת המדינה