BETA

לונדון את קירשנבאום 16.04.14

נמשכים החיפושים אחרי המפגע שהרג את ברוך מזרחי בדרכו לחברון, האם הפיגועים המתרבים הם מבוא לאינתיפאדה? • הנציג הישראלי נעדר מאולם המליאה של עצרת האו"ם בשעה שנערך הדיון בפלישת רוסיה לקרים, ממשלת ארצות הברית כועסת על כך שישראל לא עמדה לצידה • כמאתיים תלמידות נחטפו על ידי טרוריסטים בניגריה • וגם: רוב היהודים לא מצליחים לקרוא את הגדת פסח מבלי לשגות בביטוי המילים ולהתלבט בלחני השירים