BETA

לונדון את קירשנבאום 27.02.14

נשיא ארצות הברית ילחץ על נתניהו לקבל את הסכם המסגרת שרוקח ג'ון קרי • נתק בין הפרקליטות לשולה זקן במגעים לחתימת הסכם עד מדינה נגד אלמרט • רוחות מלחמה החלו לנשב בעוצמה בגבול שבין רוסיה לאוקראינה • במהלך פברואר עזבו מרצון יותר מ-1,700 מבקשי מקלט את ישראל