BETA

לונדון את קירשנבאום 26.02.14

זעם בירדן בעקבות הדיון בכנסת אתמול, בשאלת הריבונות הישראלית בהר הבית. האופוזיציה בעמאן קוראת לממשלה להקפיא את הסכם השלום ולגרש את השגריר הישראלי. גל הפיגועים על רקע פלילי מוסיף להתעצם ונראה כי המשטרה ניצבת מולו חסרת אונים. בית המשפט העליון בהרכב מורחב, דן אתמול בעתירתה של אם המסרבת למול את בנה, בעוד האב מתעקש על כך. עמדת היועץ המשפטי לממשלה היתה כי דרישת בית הדין הרבני הגדול מהאם למול את בנה, מהווה חריגה מסמכותו