BETA

לונדון את קירשנבאום 13.2.2014

ברוך קרא מדווח על החלטת היועץ המשפטי לממשלה להאשים את הרב יאשיהו פינטו בשוחד • הנאום שנשא אתמול יושב ראש פרלמנט הקהילה האירופית חולל סערה: מה עומד מאחורי הטענה בדבר היחס בין כמויות המים המוקצות ליהודים ולערבים בשטחים, כיצד הגיבו בגרמניה לסערה הנגדית שחוללו אנשי הבית היהודי ושר המודיעין, יובל שטייניץ, מדבר על הקשר שבין המאורע לדעת הקהל באירופה • פגעי אקלים מכים בארצות הברית, בבריטניה וביפן, ודווקא אצלנו הגשמים נעצרו • כיצד מזהים בעלי חיים המופיעים בתנ"ך בעברית החדשה?

(48:47 דקות)